Fordele

Samarbejdspartnerne opnår:

  • De skal bruge mindre tid på indkøb af indirekte varer og serviceydelser
  • De er en del af et netværk med en stor volumen, der vil give betydelige omkostningsbesparelser
  • De bidrager til at udvikle den sydvestjyske region – se under grundideen
  • De støtter EfB’s udvikling
  • De er i indkøbssamarbejdet uafhængige af de sportslige resultater i EfB
  • De kan via EfBusiness tilbyde medarbejdere kontante indkøbsfordele